تیم حقوق فا

حقوق فا

مهدی جمشیدی

بنیان‌گذار / مدیر

مهدی جمشیدی مدیر و بنیان گذار حقوق‌فا بوده و دارای تحصیلات حقوقی و همچنین مدیریت شرکت نرم افزاری گروه مایان و برخی دیگر از کسب و کارها را در کارنامه خود دارد.

حقوق فا

دکتر حسین بهرامی

حقوق دان

دکتر آقای حسین بهرامی استاد حوزه و دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری می باشند. و از اعضا حقوقی، حقوق‌فا می باشند.

حقوق فا

رمضانعلی جمشیدی

حقوق دان

آقای رمضانعلی جمشیدی حقوق دان و کارشناس قضایی و قاضی بازنشسته دادگستری می باشند که در حقوق فا ما را همراهی می‌کنند.

حقوق فا

مهسا ترکی

حقوق بین الملل

دکتر خانم مهسا ترکی متخصص حقوق بین الملل و استاد دانشگاه حقوق فا را در عرصه بین الملل همراهی می نمایند.

حقوق فا

جعفر قبله

حقوق‌دان

استاد حوزه و دانشگاه

فهرست